Fountain Pool Suite with Breakfast สำหรับ 2 ท่าน
สิ้นสุดใน
81
วัน
03
ชั่วโมง
07
นาที
08
วินาที

ราคา 5,000 บาท 6,800 บาท

ระยะเวลา
วันนี้ - 31 ก.ค. 2564
เงื่อนไข
Lovecation (ห้องพัก )Fountain Pool Suite with Breakfast สําหรับ 2 ท่าน ราคา 5,000 บาท / ห้อง / คืน (ราคาปกติ 6,800 บาท) พร้อมเช็ตชุดน้ำชาชุดใหญ่ (มูลค่า 1,200 บาท) *ราคาดังกล่าว สำหรับเข้าพักวันธรรมดา (คืนวันอาทิตย์ - วันศุกร์) *ราคาดังกล่าวยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์เเละวันหยุดต่อเนื่อง ระยะเวลาการจอง: 1 – 31 กรกฎาคม 2564 ระยะเวลาเข้าพัก : 1 – 31 กรกฎาคม 2564 1. ราคาทีพัก 1 คืนสําหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า 2. ฟรี Afternoon Tea ชุดใหญ่(มูลค่า 1,200 บาท) 3. โปรโมชั่นนี้มีอายุตั้งเเต่วันที่ 1 -31 กรกฏาคม 2564 4.โปรโมชั่นนี้สามารถเข้าพักได้วันธรรมดา ( คืนอาทิตย์ - วันศุกร์ ) 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าพักใน, วันหยุดต่อเนื่อง , วันหยุดนักขัตฤกษ์ 6. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท สุทธิ ต่อห้อง ต่อคืน ในกรณีที่เข้าพักช่วงวันเสาร์ 7. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเตียงเสริมราคา 1,000 บาท ต่อท่าน ต่อเตียง ต่อคืน รวมอาหารเช้า 1 ท่าน 8. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักฟรีพร้อมผู้ปกครองได้โดยไม่มีเตียงเสริม ชำระเพิ่มค่าอาหารเช้า เด็กอายุ 5-11 ปี ราคา 325 บาท สุทธิต่อท่าน 9.กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่าง ณ ช่วงเวลานั้น 10. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าพักเป็นหมู่คณะ กลุ่มประชุม หรือกลุ่มสัมมนา 11. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นห้องพัก หรือส่วนลดอื่นๆ ของโรงแรมได้ 12. บัตรกำนัลนี้ใช้สำหรับการสำรองห้องพักในครั้งใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับการเข้าพักที่เกิดขึ้นเเล้ว 13. ราคานี้เป็นราคาสุทธิ รวมค่าบริการ 10 % เเละภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เเล้วเเต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 14. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด
063-474-8111
e-mail: marketing@weddinglist.co.th
2019 weddinglist.all rights reserved.